Ambulancie

Pohotovostná služba sa zabezpečuje nepretržite po
tel. dohovore na pracovisku v Považskej Bystrici.